Privacy Beleid Wonderful Magic Entertainment

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Wonderful Magic Entertainment.

Alle rechten op de inhoud van deze website liggen bij René Laurant en zijn onder voorbehoud. Het materiaal en de wijze waarop de website wordt getoond vallen onder het auteursrecht of andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd zonder schriftelijke toestemming.  Deze website kan tevens inhoud bevatten zoals foto’s waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verstrekte informatie kan desondanks onjuistheden bevatten. Voordat u op de vermelde informatie af gaat, dient u deze informatie op andere wijze van ons bevestigd te krijgen.

Uw persoonlijke gegevens

Ik zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt, en
zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door mij een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Wonderfulmagic.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt,
zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren (o.a. Google Analytics)

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Wonderful magic’s privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.